City Tumblr Themes
zilliah:

monsterboyfriends:


Ne, Ne, by 追川うそ

This makes me weepy every time I see it. MONSTER DUDE LOVES HER SO MUCH!!

zilliah:

monsterboyfriends:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Ne, Ne, by 追川うそ

This makes me weepy every time I see it.
MONSTER DUDE LOVES HER SO MUCH!!


Code Geass | C.C. and Lelouch

Code Geass | C.C. and Lelouch

Bunny Draco :))

Bunny Draco :))

Lum my love <3

Lum my love <3

"Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom."

- Marcel Proust (via observando)

"Suốt nhiều năm qua, quá trình trưởng thành đã khoét một lỗ thật sâu ở trong lòng, không ngừng lớn lên theo từng ngày. Đó là đủ thứ những áp lực trong cuộc đời, học hành, dậy thì, tình cảm, gia đình, mà không có một ai ở bên cạnh, chỉ cho tôi đâu là con đường mà tôi phải đi, đâu là lối đúng mà tôi phải rẽ, như bất cứ một sinh mệnh nào đó trên quả địa cầu này. Đều phải tự dựa dẫm vào bản thân mà sống, mà trưởng thành. Trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra, có khi hóa thành bướm bay đi mất, có khi nằm lại chết rụi như ve sầu."
— Trồng một chiếc cây trong lòng | Tịch

"Suốt nhiều năm qua, quá trình trưởng thành đã khoét một lỗ thật sâu ở trong lòng, không ngừng lớn lên theo từng ngày. Đó là đủ thứ những áp lực trong cuộc đời, học hành, dậy thì, tình cảm, gia đình, mà không có một ai ở bên cạnh, chỉ cho tôi đâu là con đường mà tôi phải đi, đâu là lối đúng mà tôi phải rẽ, như bất cứ một sinh mệnh nào đó trên quả địa cầu này. Đều phải tự dựa dẫm vào bản thân mà sống, mà trưởng thành. Trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra, có khi hóa thành bướm bay đi mất, có khi nằm lại chết rụi như ve sầu."

— Trồng một chiếc cây trong lòng | Tịch

offeingg:

ailesange:

me in  relationships

me every single time i really like someone

Spring - MeetingSummer - TogetherAutumn - AloneWinter - Separation.

Spring - Meeting
Summer - Together
Autumn - Alone
Winter - S
eparation

.